Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi Zenfone Max Pro X00TD treo Logo, Fastboot tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Zenfone Max Pro X00TD treo Logo, Fastboot

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 60 - 90 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Khắc phục lỗi treo usb trắng, treo logo cho Asus Zenfone 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo usb trắng, treo logo cho Asus Zenfone 2

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa Asus Zenfone 5 lỗi treo usb trắng, treo logo khởi động tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa Asus Zenfone 5 lỗi treo usb trắng, treo logo khởi động

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Hạ cấp, Downgrade Asus Zenfone 2 Android 6.0 xuống Android 5.0 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Hạ cấp, Downgrade Asus Zenfone 2 Android 6.0 xuống Android 5.0

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Asus K012 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Asus K012 treo logo

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Asus Zenfone 6 mất Imei và Baseband tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Asus Zenfone 6 mất Imei và Baseband

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...