Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình Samsung S6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình Samsung S6

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 5

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4-6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z4

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Ép màn hình cảm ứng LG G3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép màn hình cảm ứng LG G3

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6s Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6s

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z3

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Oppo Find 7A - X9006 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Oppo Find 7A - X9006

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6 Plus

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng