Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép kính Samsung Galaxy A5 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A5 2016

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A3 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A3 2016

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A8 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A8 2016

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A8 2015 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A8 2015

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 5 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 5 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình Samsung S6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình Samsung S6

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 5

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4-6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z4

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng