Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép kính màn hình iPhone 11 Pro Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 11 Pro Max

Giá: 1.300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone 11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 11 Pro

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone Xs Max

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone Xs tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone Xs

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Huawei Y9 - 2019 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Huawei Y9 - 2019

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Huawei Y9 Prime - 2019 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Huawei Y9 Prime - 2019

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Huawei Nova 3i tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Huawei Nova 3i

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng Huawei Nova 3e tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng Huawei Nova 3e

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone X

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Asus Zenfone Max Pro M1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Asus Zenfone Max Pro M1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy Note 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 9

Giá: 1.300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 8

Giá: 1.200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy S9 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy S9 Plus

Giá: 1.400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy S8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy S8 Plus

Giá: 1.150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J4 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J4 2018

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A7 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A7 2018

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo F9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F9

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F7

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F5

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)