Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép kính màn hình iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone X

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Asus Zenfone Max Pro M1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Asus Zenfone Max Pro M1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy Note 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 9

Giá: 1.300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 8

Giá: 1.200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy S9 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy S9 Plus

Giá: 1.400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy S8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy S8 Plus

Giá: 1.150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J4 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J4 2018

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A7 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A7 2018

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo F9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F9

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F7

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F5

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo A83 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo A83

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép cảm ứng Oppo A71 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng Oppo A71

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo A3s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo A3s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Nokia 8

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Nokia 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A7 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A7 2016

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)