Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép kính Samsung Galaxy J4 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J4 2018

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A7 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A7 2018

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F9

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F7

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F5

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo A83 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo A83

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép cảm ứng Oppo A71 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng Oppo A71

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Ép kính Oppo A3s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo A3s

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Nokia 8

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Nokia 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A7 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A7 2016

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A5 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A5 2016

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A3 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A3 2016

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng