Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Ép kính Samsung Galaxy J4 2018
Ép kính Samsung Galaxy J4 2018

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A7 2018
Ép kính Samsung Galaxy A7 2018

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F9
Ép kính Oppo F9

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F7
Ép kính Oppo F7

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F5
Ép kính Oppo F5

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F3
Ép kính Oppo F3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo A83
Ép kính Oppo A83

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép cảm ứng Oppo A71
Ép cảm ứng Oppo A71

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Ép kính Oppo A3s
Ép kính Oppo A3s

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone 8 Plus
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 8
Ép kính màn hình iPhone 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 8
Ép kính Nokia 8

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 3
Ép kính Nokia 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A7 2016
Ép kính Samsung Galaxy A7 2016

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A5 2016
Ép kính Samsung Galaxy A5 2016

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A3 2016
Ép kính Samsung Galaxy A3 2016

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus
Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime
Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime
Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017
Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng