Sửa chữa:0845.772.772
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay màn hình Oppo F9
Thay màn hình Oppo F9

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Oppo F7
Thay màn hình Oppo F7

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Oppo F5
Thay màn hình Oppo F5

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Oppo F3
Thay màn hình Oppo F3

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Oppo R11
Thay màn hình Oppo R11

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Oppo A83
Thay màn hình Oppo A83

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Amoled Oppo A79
Thay màn hình Amoled Oppo A79

Giá: 1.700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Oppo A3s
Thay màn hình Oppo A3s

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Oppo A3
Thay màn hình Oppo A3

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W)
Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Xóa tài khoản Google cho Oppo A71 2018
Xóa tài khoản Google cho Oppo A71 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ mật khẩu, xóa tài khoản Google Oppo F3 Lite
Gỡ mật khẩu, xóa tài khoản Google Oppo F3 Lite

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google Oppo F9
Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google Oppo F9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39
Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f
Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho Oppo F1s
Xóa xác minh tài khoản Google cho Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu màn hình cho Oppo F1s
Xóa mật khẩu màn hình cho Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Oppo R7 Lite R7kf lỗi treo logo, virus, tự tắt và khởi động
Sửa lỗi Oppo R7 Lite R7kf lỗi treo logo, virus, tự tắt và khởi động

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815
Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w
Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau