Sửa chữa:0845.772.772
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Sửa lỗi Lenovo A7000 khởi động không đươc, treo logo
Sửa lỗi Lenovo A7000 khởi động không đươc, treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google Lenovo Phab PB1-750M
Xóa xác minh tài khoản Google Lenovo Phab PB1-750M

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Root Levono A7000-a Android 6.0
Root Levono A7000-a Android 6.0

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công
Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa - Gỡ bỏ tài khoản BlackBerry ID cho các dòng máy BlackBerry
Xóa - Gỡ bỏ tài khoản BlackBerry ID cho các dòng máy BlackBerry

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Lenovo S860 treo logo
Sửa lỗi Lenovo S860 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...