Sửa chữa:0845.772.772
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 8
Ép kính màn hình iPhone 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 8
Ép kính Nokia 8

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Nokia 3
Ép kính Nokia 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung A7 2016
Ép kính Samsung A7 2016

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung A5 2016
Ép kính Samsung A5 2016

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung A3 2016
Ép kính Samsung A3 2016

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung J7 Plus
Ép kính Samsung J7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung J7 Prime
Ép kính Samsung J7 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung J5 Prime
Ép kính Samsung J5 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung A8 Plus 2017
Ép kính Samsung A8 Plus 2017

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung A8 2016
Ép kính Samsung A8 2016

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung A8 2015
Ép kính Samsung A8 2015

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 5 Plus
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 5 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 3
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 4
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Ép kính màn hình Samsung S6
Ép kính màn hình Samsung S6

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng