Sửa chữa:0845.772.772
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định

Bảng chi tiết mã vùng điện thoại cố định mới của tất cả tỉnh, thành phố

Cập nhật: 09/02/2017

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 11/2 tới đây và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017. Cụ thể, số thuê bao sẽ được giữ nguyên và chuyển toàn bộ mã vùng cố định sang đầu số mới.

Ví dụ, mã vùng hiện tại của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 064, số cố định của Yes Mobile là 064.6 557 999, sau ngày 16/7/2017, nếu bạn ở tỉnh khác gọi về sẽ phải quay số 254.6 557 999. Lúc này, mã vùng mới của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 254.

Việc chuyển đổi số cố định được thực hiện chia là 3 giai đoạn, cụ thể theo thông tin dưới đây:

Như vậy, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chuyển đổi vào giai đoạn 3, mã vùng cũ (064) sẽ hết hạn vào ngày 16/07/2017.

Nguồn: Yes Mobile